ადეკვატურად და სამართლიანად მსჯელობა პოსტსიმართლის დროში

„ჩვენ აღმოვჩნდით პოსტსიმართლის ერაში, სადაც „ალტერნატიულმა ფაქტებმა“ ჩაანაცვლა ნამდვილი, რეალური ფაქტები და სადაც ემოციებს მტკიცებულებებზე მეტი წონა აქვს“ - ლი მაკინტრი
Close

Subscribe to get sent a digest of new articles by Natalia Lomaia

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.